Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middelen tóe te passen, die ten alle tijden door iedereen als strikt eerlijk beschouwd zullen worden....

„Kortom, hierdoor wordt de uitvoering van mijn onderneming nog moeilijker ! Daar staat echter tegenover, dat wanneer ik slaag, mijn overwinning nog mooier zal zijn.

„Slaag ik niet, welnu mijn dood zal er niet minder zeker

om zijn Dus mijn beste jongen, je kunt gerust zijn, ik

zal den kolpnel von Gloecken niet vermoorden".

„Maar", vroeg den jongen, „hoe zult U het klaarspelen hem te doen verdwijnen ?"

„Zooals men zich eerlijk en open van een vijand ontdoet!"

Jan wilde verder aandringen om zoodoende meer te weten te komen van Tolbach's nieuwe plannen, maar de geleerde legde hem het zwijgen op door te zeggen :

„Vraag mij vandaag niets meer. Ik zou je toch geen antwoord kunnen geven. De omstandigheden en het toeval moeten mij te hulp komen, dat is het eenigste, waarop ik kan rekenen. Wij kunnen dus niets anders doen, dan wachten, uitkijken en nadenken".

Sluiten