Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I verdienste niet. Het voornaamste is, dat U er uit heeft weten te komen'. . _

• Ta" zeide Tolbach vroolijk, „en gelukkig ook. Wanneer morgen het rapport KW No. 362 door den minister geopend wordt, zal hij weten, dat alle Duitsche schepen, geïnterneerd, te Buenos-Aires, onbruikbaar gemaakt zijn en met m staat zullen zijn zee te kiezen, in geval Argentimë ze m beslag

wil nemen". I P* ,„ ' ■

Heeft U dat alles uit die paar regels gelezen ? vroeg Jan verwonderd naar de drie met blauwen inkt beschreven bladzijden kijkende. .

Weineen, dwaze jongen, denk eens aan de telefoon in de'grot. Het bevel heb ik afgeluisterd en onderschept . „Maar de schepen dan ?" ... Zijn net zoo min onbruikbaar gemaakt, als jij en ik . "On ! Mijnheer Tolbach", riep de jongen vol bewondering uit, „maar dat op zichzelf is reeds een schitterende daad in het belang van ons land !"

De valsche prins begon zachtjes te fluiten. Bah I" zeide hij minachtend, „dat is maar een kleinigheid en heeft zelfs weinig moeite gekost. Binnenkort zal je echter veel grootere dingen beleven".

Sluiten