Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wetende of deze mij ooit te pas zou kunnen komen, heb ik dezen, toen hij naar de kelder vluchtte overgenomen. Kijk, hier is hij"!

Met zijn gewone bedaardheid, haalde de geleerde uit zijn portefeuille een bladzijde van zijn aanteekenboekje, vol geschreven met hieroglyphen, te voorschijn en begon, gedurig dit blaadje raadplegende, onder dè oogen van den opgetogen jongen, de order te ontcijferen.

Het- bevel omvatte slechts eenige regels. Het was dus spoedig genoeg door den geleerde ontcijferd, die den vragenden bhk van den jongen met deze laconieke woorden beantwoordde:

„Het is al te erg! Al te erg" !

Sluiten