Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het verbaast mij dan ook, dat U zich in deze omstandigheden bij mij komt melden, zonder Uw zending volbracht te hebben".

Bij deze onheilspellende woorden van zijn meerdere, stond de luitenant te trillen op zijn beenen.

Jan, die het tooneel aandachtig volgde, meende dat de man zou neervallen, maar de officier wist zich met bovenmensche inspanning te herstellen en ging voort:

een ordonnans-officier mag zich dergelijk stut niet laten ontstelen.

„Ik moet Uw Excellentie doen opmerken, dat de tijd voor het overhandigen der order nog niet verstreken is. Ik heb dus nog het recht alles te doen, wat menschelijker wijze mogelijk is, om weder in het bezit te komen van de order, opdat ik deze nog bijtijds zal kunnen afleveren. Dat is ook de reden, Waarom ik hier ben".

Een blik op de pendule werpende, zeide Tolbach :

„Het is vijf minuten over vijven".

„Juist, Excellentie, ik heb dus precies drie kwartier

Sluiten