Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men bracht hem een bord soep, dat hij gretig opdronk, wat hem weer êenige kracht gaf. Toen stond hij op en zeide :

„Ik dank U zeer, Heeren. Er blijft mij niets anders over dan terug te gaan. Nu von Stein op de fabriek is zal ik hem daar ginds vinden".

„Maar", riep een der vhegeniers uit, „wat wil je toch eigenlijk van von Stein ?"

Jan wilde antwoorden : „Mijn groenen reiskoffer van hem opeischen"*. Maar begrijpende, dat deze geschiedenis verdacht zou kunnenTijken en misschien onaangename vragen voor hem daaruit voort zouden kunnen komen, stelde hij zich tevreden met te zeggen :

„Ik kom hem juist een brief brengen van een officier van Esshausen, maar daar hijzelf daarginds is, is mijn bezoek overbodig".

De officieren goedendag zeggende, verliet Jan treurig het vliegkamp.

Ginds op den weg bij het vallen van den avond ging de stroom van troepen op weg naar Verdun zonderophcuden voort. •

Sluiten