Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakte, deed hem het bed uitspringen. Vlug kleedde hij zich aan en toen hij de slaapzaal verhet, moffelde hij den stalen hamer met de draden er om gewikkeld onder zijn kiel. Hij was allesbehalve op zijn gemak, toen hij op het appel stond in de vliegtuigenwerkplaats, waar hij werkte, want de hamer, dien hij medegenomen had, was vrij groot.

De hamer op zichzelf was niets en kon gemakkelijk verborgen worden. Anders was het echter met de doos, de eigenlijke uitvinding van den geleerde, waarin zich de groote, tot nu toe in geen enkel land bekende, bijzonderheid bevond: de overbrenging van electrische kracht op grooten afstand zonder draad.

Jan alleen was in het bezit van dit geheim, dat wanneer het bekend was een ommekeer in de industrie van de geheele wereld zou hebben gebracht. Gelukkig was het donker in de fabriek en men bemerkte dus niet, dat de jongen iets onder zijn kiel verborgen had.

Hij maakte handig gebruik van de drukte, die er heerschte na afloop van het appel en verborg het toestel onder een groote freesmachine, die buiten werking gesteld was. Daarna voegde hij zich bij zijn ploeg en was druk bezig met jdjn werk, toen een meesterknecht hem riep :

„Jongen ! neem een ohekan en ga met mij mee".

Hij gehoorzaamde en volgde den man, die uit de fabriek ging en naar het veld voor de hangars liep, waar zich twee nieuwe vliegtuigen bevonden, welke gereed stonden om beproefd te worden. De kleine Franschman merkte dadelijk de aanwezigheid op van von Stein, die bij de groep personen was, die rondom de toestellen stonden.

De officier was in vliegtenue gekleed en dat bestond uit een jekker afgezet met bont en castoren broek, wat een smaakvol geheel vormde. Met veel ophef legde de aviateur aan de omstanders de schitterende voordeden van het toestel, dat hij beproeven zou, uit.

„Met deze machine", zeide hij, „ben ik er zeker van eiken keer, dat ik opstijg een Franschman te kunnen doen dalen. Bovendien heb ik een onweerstaanbare tactiek. Binnen dertig seconden kan ik een hoogte van duizend Meter bereiken, strijk dan neer op den vijand, die bang

Sluiten