Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat ik met een. wijze hoofdknik verklaarde, ook best te kunnen aannemen.

Dochterlief stond in tusschen ongeduldig aan moeders hand te trekken: „Nou Moe, ga nou mee!" Toen tegen 't oudere broertje, die er ook bij kwam: „En ikke mag toch lekker met Moe naar Opoe, en jij lekker niet!"

Moeder keek me eens veelbeteekenend aan en maakte haar hand los: „Ga zoolang nog maar effe spele." Ze moest haar overkropt gemoed eens lucht geven.

„Zoo'n kleine sallemander, he! Ja, de juffrouw ziet het natuurlijk ook wel! En me drie jonges zulke lobbesse! Pietje het ook nog bij u gezete, nietwaar? — Ja, dan is een mensch niet tevreje, je zou ook zoo graag een meissie hebbe. Gunst, as ik toch nog bedenk, hoe mal of me man met dat kind was! Zoo'n sacht meissie, zee die, dat zou nou onze troost worre, voor onze ouwe dag! — Hoofdschuddend hield ze even op — En wil u wel geloove, dat 'k al meer spul met die eene gehad heb, as met de drie groote same?"

„Misschien verandert ze nog wel, als ze wat ouder wordt", troostte ik, tegen beter weten in.

Maar de moeder schudde mismoedig 't hoofd, ,,'t Zit er in geboren", legde ze me uit. „Tege me man kan 'k dat zoo niet zegge — 't bloed kruipt toch, waar 't niet gaan kan, he ? — maar ik zie d'r precies me man's moeder in. O, dat 's ook zoo'n kernalje, as u die es bijwoonde! Dr eige groote zoons zou ze nog wel op dr lui kop wille zitte — en mijn dr bij, as ik 't me maar liet doen! En nou die kleine kattekop hier — met een zijdelingsche blik naar haar luid kakelende spruit — da's krek dr lieve Opoe! En as dat dr eenmaal inzit, dan ransel je 't er niet meer uit — Weet u, wat die Ka zeit, as 'k maar effe naar dr wijs? „En dan gaan ik lekker schreeuwe, dat al de buren 't kenne hoore!" Zoo'n feeks, he? En van dr vader krijgt ze nog

Sluiten