Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

WAARIN TOBIAS EXPERIMENTEERT EN DE WONDERLIJKSTE RESULTATEN BEREIKT.

A den zonderlingen aftocht uit hun huis, waar alle deuren en ramen klemden, na den zenuwachtigen uittocht door het dakvenster,, langs de eigen smalle goot, na den weiwillenden doortocht, dien de buurman hen door zijn huis had verleend, had de familie haar intrek genomen bij tante Dresina. Deze bewoonde een fraai, dubbel huis met

ouderwetsch-deftige stoep op een der grachten; zij was ongehuwd, rijk, goedhartig, bemoeiallig en babbelziek. Haar uiteenloopende eigenschappen waren oorzaak, dat haar broer, diens vrouw en kinderen, deze tante Drees — gelijk zij in de wandeling heette — beurtelings allerliefst vonden, of onuitstaanbaar. Want inderdaad waren haar goedhartigheid en roijale vrijgevigheid zonder 'grenzen, al wist ze tegelijkertijd haar bemoeizucht en woordenvloed nooit binnen de perken te houden. Daarom nam de familie tante Drees maar zooals ze was; dat wil zeggen, dat men gaarne gebruik maakte van haar overdadige goede eigenschappen en de minder aangename dan maar op den koop toe aanvaardde. In het groote, mooie huis van tante Drees was de familie altijd welkom; altijd wist men daar de hartelijke zuster en tante bereid

Sluiten