Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— „Nee, tante," zei Tobias, „we hebben vanmiddag geen school."

— „Geen school?" vroeg tante; „maar 't is vandaag toch 'n gewone Maandag en jullie hebben op je school toch alleen maar de Woensdag- en Zaterdagmiddagen vrij?"

— „Jawel, tante," antwoordde Tobias, „daar is op school iets gebeurd, waardoor de H.B.S. gesloten is, en nu worden al de jongens 's morgens naar de gymnastiek gestuurd en 's middags hebben we vrij, en vanmorgen hebben we onder de gymnastiekles moeten mastklimmen, en toen ..."

Maar tante Drees verstond de kunst niet, naar een eenigszins lange toelichting van iemand anders, behalve naar die van zich zelf, te luisteren. Ze liet Tobias dan ook niet verder vertellen, toen deze aan het ongetwijfeld uit zijn mond belangrijke verslag omtrent het mastklimkampioenschap van de H.B.S. wilde beginnen. Tante was zelf beginnen te praten, nadat zij zieh gemakkelijk in haar armstoel bij het raam had gezet. Zij begreep voldoende uit de woorden van haar neefje, dat hij dien middag vrij van school had, en dadelijk vatte zij deze gelegenheid aan als een welkome aanleiding, om Tobias voorloopig in haar gezelschap te houden; hier was er dan tenminste één van de familie, die niet bezet was, die niet dadelijk na de koffie de deur uitmoest, één met wien zij dus wat kon babbelen, of beter gezegd: één, over wien zij haar ratelenden woordenvloed kon laten uitstroomen.

Tobias kende zijn tante; hij wist, dat zijn verhalen bij haar geen gehoor vonden, evenmin als die van zijn vader, of moeder, noch die van zijn zusters, omdat het nu eenmaal zoo de gewoonte van tante was, nooit naar anderen, doch alleen naar zichzelf te luisteren. Tobias trok het zich dus niet meer aan dan noodig was, nu het relaas van zijn kranige, hoewel onverwachte overwinning in het gymnastieklokaal hier evenmin tot zijn recht kwam als onder het koffiemaal, toen de geheele familie bijeen was.

Hij kende zijn tante daarenboven genoeg om te weten, dat nu zijn andere familieleden de kamer hadden verlaten, hij het zou

Sluiten