Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erg vriendelijke afscheid, dat hij na de koffie van zijn tante en gastvrouw had moeten nemen! Zou tante nog boos op hem zijn? Of zou haar ontstemdheid over den zoo woedend te keer gaanden papegaai al weer gezakt zijn?

Tante bleef gelukkig nooit lang boos; daarvoor praatte ze te veell

Wanneer hij haar zijn zonderling verhaal eens toevertrouwde ? Dan leidde hij meteen haar aandacht af, indien er nog een beetje humeurigheid bij haar was blijven zitten!

Zoo stapte Tobias de stoep van tante's huis op, maar toen hij wilde bellen, zag hij hoe een papier op de deur bevestigd was; en daarop las hij:

Deur gesloten zijrtde, verzoeke aan het onderhuis te schellen.

Hé, dacht Tobias, waarom zou de bovendeur gesloten zijn?

Hij liep de stoep weer af en wandelde de benedengang in, omdat de deur van het onderhuis open stond. De oude meid van tante liep er in de lange gang zenuwachtig heen-en-weer.

— „Is er wat aan de hand?" vroeg Tobias.

— „O, jongeneer!", begon ze eensklaps te lamenteeren,... „of d'r wat aan de hand is?... 't Huis van de juffrouw wordt door alle booze geesten tegelijk bezeten!"... Ze had haar boezelaar voor haar oogen gedrukt, zoodat Tobias niet verstaan kon wat zij verder snikkend vertelde.

— „Waarom is de bovendeur dicht?", vroeg Tobias.

— „Omdat die zóó klemt, dat ie onmogelijk is open te krijgen!", jammerde de oude meid.

— „Hier ook al!", dacht Tobias verwonderd.

Langs haar heen loopend, kwam Tobias voorbij de overdekte binnenplaats en daar zag hij tot zijn verbazing een vreemden heer, dien hij nooit in het huis van zijn tante ontmoet had; die heer had zijn jas uitgetrokken en in zijn hemdsmouwen was hij druk in de weer met iets, wat op een kleedje op den grond lag. Het tweede dienstmeisje van tante stond er bij met rood-behuilde oogen; ze had haar handen vol met een azijnkruikje, een spons, een

Sluiten