Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anders bezig te houden dan dat waarmee hij zoo geheel vervuld wasl Hij wist, dat hij van dit hooge punt, boven van het dak van het hooge gebouw, midden in het hart van Amsterdam, een onmetelijk uitzicht moest genieten in dezen klaren nacht, over het scheeprijke Y, de schilderachtige dorpen van Noord-Holland aan den eenen kant, den Amstel met zijn heerlijke weiden aan den anderen kant, de Noord- en Zuiderzee met haar blonde duinzoomen in het verschiet.

Doch slechts deze vraag hield hem hier bezig: „Hoe zet ik den koepel weer recht?"

Nu hij tot de uitvoering van zijn moedig plan genaderd was, scheen hij te weifelen. Het kwam hem nu onmogelijk voor, dat de kleefstof kracht genoeg zou ontwikkelen, om deze geweldige massa, waaruit de koepel bestond, uit haar scheyen stand weer recht te zetten.

Toch moest hij het probeeren. Hij was te ver gegaan, om, nu het tot het nemen van de groote proef zou aankomen, te aarzelen, of niet te durven! Doch zijn vertrouwen in de wondermacht van de geheimzinnige stof scheen niet zóó hecht, dat hij nu overtuigd was, dat hij in zijn poging slagen zou.

Tobias was over het platte dak gewandeld naar een van de groote vierkante schoorsteenen — zocals er zich daar achttien verheffen; hij klauterde langs de uitgehouwen bloemenslingers, die den top er van zoo sierlijk omkransen, en vond er op het breede vlak van zwaren metselsteenen een gemakkelijke plaats om zich daar rustig neer te zetten.

Hij keek nog even rond eer hij de hand in zijn rechter broekzak ging dompelen; hij zag van zijn hooge waarnemingsplaats, hoe de Kalverstraat zich nauw en bochtig door de huizen wrong, hoe de Nieuwendijk als een smalle barst tusschen de van alle kanten samendringende huizen lag; de N. Z. Voorburgwal was als een wollig begroeid plekje verzilverde boomen; en hier en daar zag hij ook nog even een boomdotje van de begroeide grachten tusschen de huizen-drommen uitsteken. De Dam zelf l^g als een diepe leege put; hij zag het plein aan zijn voeten liggen, terwijl hij

Sluiten