Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

DE OVERHEID ZET EEN UITGEBREID EN NAUWKEURIG ONDERZOEK OP TOUW. DE POLITIE BEMOEIT ZICH IJVERIG MET HET ERNSTIGE GEVAL. EEN VAN DE BEKWAAMSTE RECHERCHEURS SLAAGT ER IN, DE OORZAAK OP TE SPOREN. HIERDOOR GERAAKT DE HOOFDPERSOON VAN ONS VERHAAL NIÉT WEINIG IN DEN KNEL.

Alles stond nu op stelten in Amsterdam!

De avond was gevallen; doch daarmede was geenszins de rust wedergekeerd. Wie kon er aan slapen denken, terwijl daar in de Kalverstraat een honderdtal burgers met hun vreeslijk lot worstelden ! Alle pogingen, die tot dusver waren aangewend, moesten vruchteloos blijven. Hoogstens had men een verbinding kunnen tot stand brengen met de rampzalige groep, zoodat men hen voorzien kon van levensmiddelen en van hetgeen, waaraan zij de dringendste behoefte konden hebben. Doch hen los te maken van den grond, waaraan zij onwrikbaar vastgesnoerd schenen, was niet mogelijk gebleken!

Een paar moedige brandweerlieden waren er in geslaagd, langs touwladders van de daknokken der huizen in de Kalverstraat omlaag te klimmen; doch toen een hunner de onvoorzichtigheid gehad had, even den hak van zijn laars op den bodem te zetten, was ook hij blijven kleven. En de autoriteiten hadden daarop ten strengste bevel gegeven, dat alle pogingen tot redding voorloopig gestaakt moesten worden, totdat men te weten zou zijn gekomen aan welke oorzaken men deze ramp had toe te schrijven.

Zoo had er tot diep in den nacht ten stadhuize een bijeenkomst plaats, waar alle overheidspersonen bijeen waren en waar ook

Sluiten