Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de directeur van de H.B.S. met zijn verstijfde hand, de nog steeds sprakelooze conciërge, de geneesheer en de ziekenverpleger werden zooveel mogelijk afgezonderd gehouden, nadat gebleken was, dat ook van hen, al was het in geringer mate, dezelfde besmetting uitging, zoodat ieder, die met hen in aanraking kwam, onmiddellijk soortgelijke verstijvingsverschijnselen vertoonde.

Doch zelfs het gebouw van de H.B.S. had men sedertdien gesloten en verzegeld, omdat men ontdekt had, dat de school eveneens besmet was door deze onbekende, nog nooit in de geschiedenis der geneeskunde voorgekomen kleefbesmetting. Want toen men getracht had, in het scheikundig laboratorium door te dringen, was een van hen, die vooruit was gegaan, met de hand dusdanig aan den knop van de deur blijven kleven, dat men den man slechts had kunnen bevrijden door den geheelen deurknop af te vijlen.

Het geval was zoo goed mogelijk geheim gehouden, teneinde de ouders der H.B.S.-leerlingen niet te verontrusten.

Doch nu schoot dit alles den inspecteur Speurmans te binnen, omdat hij plotseling ook in het gebeurde in het schoolgebouw, punten van overeenstemming meende te ontdekken met deze nieuwe verschijnselen van verstijving en vastkleving!

In de Kalverstraat kleefden de menschen aan den grond; op het dak van het Paleis op den Dam kleefde de omgevallen toren weer vast; in het H.B.S.-gebouw kleefden de directeur, de conciërge, een van de leeraars, een dokter, een ziekenverpleger!

En scherp doordenkend viel den politie-inspecteur nu ook te binnen het wonderlijke geval op een van de grachten, waar eenige dagen geleden de brandweer geroepen was, om een gêzin uit een huis te verlossen, waarin het, door het klemmen van deuren en ramen, opgesloten zat. Een van de dienstboden was daar zelfs zoo beklemd geraakt in de opening van een dakvenster, dat men haar had moeten uitzagen, met raamluik en al omlaag had moeten laten zakken.

Ook in die woning dus een bijna even raadselachtig verschijnsel

Sluiten