Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meende de jongen, dat het nu van meer belang was, ook den verstijfden politie^inspecteur te gaan bevrijden.

Eigenlijk zag Tobias hier erg tegen op. Die inspecteur Speurmans met zijn streng gezicht, zijn gebiedende vragen, zijn dreigende revolver, hadden hem een bijna onoverkomenlijken schrik bezorgd. Doch het was Tobias' overtuiging, dat hij al deze kleeframpen onwillekeurig, ja, de meeste zelfs onbewust had veroorzaakt. En ook begreep de jongen wel, dat hij, door al die onheilen te herstellen, het kwaad, dat hij buiten zijn schuld veroorzaakt had, weer geheel' ten goede keerde. Den barschen politieman wilde hij dus eveneens gaan ontzetten, — al volbracht hij dezen tocht met looden schoenen.

Hij klauterde omhoog, maar zag daar eensklaps een zool met hak tegen den muur zitten. Hij begreep dadelijk wat het was. De inspecteur van politie was hem dien ochtend achterna geklommen, doch door de Stolpulose, welke Tobias overal als een spoor achter zich liet, was de politieman daar aan den muur blijven kleven, tusschen hemel en aarde hangende; met de kracht der wanhoop moest hij zijn voet losgerukt hebben, echter zijn zool achterlatend. Tobias dacht er, bij het stappen in de dakgoot, niet aan, dat alleen reeds zijn aanwezigheid hier, voldoende' moest zijn, de zool weer los te doen laten. Zoodat dit onderstuk van inspecteur Speurmans' schoen terecht kwam boven op een hoofd, dat juist beneden uit het raam van een zolderkamertje werd gestoken.

Tobias had niet meer achter zich gekeken. Hij maakte denzelfden tocht over al deze daken en nokken, langs goten en schoorsteenen, over platjes en langs dakvensters, die hij pas eenige uren geleden volbracHt had; maar tóén in een stemming vol dollen angst, opgejaagd en achtervolgd door een rechercheur van politie, — nu in eert stemming van vrij wat meer opgewektheid, omdat hij dien zelfden politieman zou kunnen verlossen.

Zoo klauterde hij de hooge daken van de gracht langs en liet zich omlaag zakken op de lagere daken in de zijstraat, welke uitliep op het gebouw van de H.B.S.

Sluiten