Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat deze daar nu lag, alsof hij waarlijk een versteende mummie was, waarvan de etiquette op het voorhoofd was bevestigd.

Doch het was slechts even, dat de beweginglooze pop dezen indruk maakte.

Want nauwelijks had het snippertje papier zijn voorhoofd geraakt, of het roerlooze beeld maakte een bijna onmerkbare beweging, zooals iemand doet, die langzaam uit een diepen slaap ontwaakt.

Eerst openden zich langzaam de lippen en tusschen de stoppelige haren van het verwarde baardje en kneveltje kwam een lange zucht te voorschijn. Meteen sperden zich onrustig de beide neusvleugels vaneen en begonnen zenuwachtig te brieschen en te blazen. De scherpe neus kwam in beweging en scheen zich lang-uit te rekken, zoodat de zware ouderwetsche bril van zijn onbeweeglijke plaats verschoof en de twee groote ronde glazen in hun montuur van schildpad voor de twee levendige oogjes op-en-neer dmsten. Dan kwam er beweging in den romp; het hoofd hief zich op uit het kussen, de armen rekten zich uit en vouwden zich samen, de beenen werden opgetrokken en vervolgens buiten het bed gestoken.

Sluiten