Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

visitekaartje van zijn moeder, hebben wij hem kortheidshalve en voor de eenvoud „Baron" gedoopt. Hij is zoowat even oud als Kareltje en ik hoop dat ze 't goed zullen kunnen vinden met elkaar. ^fïSf De Baron heeft een rood-flanellen broek aan en dikke bloote kuiten; hij eet voor tien en slaapt als een marmot, zoodat hij nog niet erg doet, alsof hij een echte Baron is.

In een reisgids, die wij in Leeuwarden kochten, lazen we de volgende beschrijving van onzen overtocht: „Van station Holwerd tot aan de aanlegplaats van de Motorboot leidt een grindweg, overgaande in den zeedijk met zijn net geplaveiden kruin, die U weer brengt tot aan de met cement-beton bevloerde pier, en al ras stapt, ge aan boord van 't ranke bootje, dat U in anderhalf uur over de Wadden Zee naar Nes op Ameland brengt.". Ja zoo ongeveer stond 't er, en zoo lazen wij 't, in een zonnig hoekje in de wachtkamer te Leeuwarden, waar we

Sluiten