Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de Steenweg". Ik moet der waarheid getrouw er bij vertellen, dat een aantal straatsteenen opgestapeld liggen aan de kant en dat 't praatje op 't eiland gaat, dat er een steenweg komt van dorp tot dorp, verbindend 't kleine Buren, met Nes, Ballum en Hollum. 't Is best mogelijk en ik heb geen reden ger aan te twijfelen, maar toch doet die naam „Steenweg" ietwat zonderling aan. We kwamen thuis en wie schetst onze verbazing toen we de huisdeur open zagen staan? „Toch ingebroken," zei mevrouw, „en ik die zoo gebouwd had op de eerlijkheid van den eilandbewoner." Daar kwam 't lachend gezicht van Mia, de oudste, voor 't raam; de wandelaars hadden 't ons afgesnoept. Zoo'n auto-tocht gaat je niet licht uit 't geheugen!

Het eten was voortreffelijk en smaakte ons wondergoed, maar toen de verrassing op tafel zou komen en Kareltje me ongeduldig aanporde om de taart op tafel te zetten, toen, toen — ja laat ik het eerlijk bekennen, ik zocht overal, ik had haar toch heusch zoo goed weggestopt.

Sluiten