Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gereed wordt gemaakt om als vloerkleedje te dienen hem wel twee gulden opbrengt, en de traan die men van de robben krijgt en die als levertraan dienst doet, hem eveneens een duitje opbrengt ; zoodoende kan hij den ander er best vijf gulden voor betalen. We scheidden als de beste vrienden en ik beloofde bij leven en welzijn een volgend jaar ook eens mee te zeilen en ter robbenvangst uit te gaan, maar ik denk dat het nog lang zal duren, eer ik me rijk ge-„ ki n derjufd" heb en voor mijn plezier zeiltochtjes kan gaan maken! Toen naar de schoenmakersvrouw, de moeder van blonde Liesje die iederen dag zoo herhaaldelijk het hek kwam binnen stappen, altijd weer vroeg naar „Juf, Juf, Juffie" en met haar warme handje in de mijne de schatten op onze beroemde bank nazocht of daar ook iets van haar gading was, 't zij dominéspel of prentenboek, waarmee ze dan zoet op een stoof ging zitten spelen.

De schoenmakersjuffrouw noodde mij binnen en we zaten samen heel gezellig te keuvelen. Als

Sluiten