Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam waren in de vervulling mijner grootsdhe taak. Vaartwel! Dolora Pacheco of Ninnia Inca."

Welnu, wat zegt ge ervan? zei Massilia met trilende stem.

Doodsbleek, antwoordde Francis Gairon:

Ik wil niet, dat zij sterven zal.

Ta, ta, ik ook niet maar wat is eraan

te doen?

Haar volgen, al moesten wij den Inca tempel vernielen en geen steen op den anderen laten

Scipio Massilia greep de hand van Francis:

Sappristie! Dat is een kolfje naar mijn hand!

}De Canadeesche Franschman en de

de gelofte der incas-azteks.

Franschman van Marseille omhelsden elkander, ter bevestiging van het Schoone Verbond.

Senor Rosales en Krekel zullen zich aan onze zijde scharen, verklaarde de Provencaal.

Dat geve de hemel, zei de jager ernstig. Tot heden zijn we vereenigd geweest voor de emancipatie der volken, nu slaan we de handen in elkaar, om de bevrijdster het welverdiende geluk te schenken.

Zoo gaan. we dan, hernam Scipio Massilia onze, vrienden zijn gisteren aangekomen.

En de sprekers overschreden den drempel van het huis, dat Dolora Pacheco tijdens den nacht had verlaten, om haar vonnis te ondergaan.

Sluiten