Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Intusschen wendde 't schip den boeg Naar 't eerste doel, en toen Piet vroeg Wat of dit was, sprak de kaptein: „Een plaats, waar wij dra zullen zijn, — Zoo in een uur, twee, drie bijna — Zij heet het fort Victoria."

„Zeg Otama, daar heb je 't al, Dat is het fort van d' overval." Zoo fluistert Piet het meisje in 't oor. Het luchtschip zeilt er flink van door Dan daalt én daalt het meer en meer En komt in 't fort, heel zachtkens. neer.

Nauw is vriend Petrus aangeland Of hij gaat naar den commandant, Vraagt hem te spreken, heel privé, En deelt hem het gehoorde mee. De commandant, een driftig man, Wordt rood als een kalkoen er van.

Sluiten