Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vele kantines de bediening zeer veel te wenschen over en soms is het er duur. Wij herinneren ons nog, dat verleden jaar ergens de prijs van de melk per glas van 4 op 5 cent werd verhoogd. Als wij dan onze veldflesch met melk lieten vullen in de kantine, dan kostte dat 20 cent. Als wij echter diezelfde veldflesch bij een melkboer lieten vullen, dan kostte dat 11 cent. N^dat hierover door onze organisatie bij den Bataljons-Commandant was gereclameerd, werd de prijs per glas wederom verlaagd tot 4 cent.

Dit gebeurde te Leeuwarden ; elders is het natuurlijk precies zoo. Nu meenen wij dat het zeer goed mogelijk is dat er verandering en verbetering komt. Allereerst, als aanvulling op hetgeen wij schreven over de kazerneering, dienen er flinke, ruime en heldere kantines te worden ingericht, waar tevens èenige gezelligheid heerscht. Niet de holle, leehjke en vaak vuile, ongezellige hokken (zie Harskamp, Ede, Alkmaar, Vlasakkers, Assen enz.) van thans. Maar bovendien behoort de exploitatie te geschieden voor rekening van den Staat en, daar wij bij een goede inrichting en exploitatie de direkte belanghebbenden zijn, dienen de kantines mede onder onze leiding te worden gesteld. Dat er zoowat alles ontbreekt aan gezelligheid en bediening en vaak ook aan de prijzen, is alweer het gevolg van het feit, dat zij, die de exploitatie in handen hebben, en zij die de verbeteringen aanbrengen kunnen, er zelf niet vertoeven. Hierom streven wij naar staats-exploitatie en medezeggingschap in het beheer.

STRAF- EN TUCHTRECHT.

's Morgens wordt men gewekt door trompetgeschal. Dan weergalmt over de pleinen en door de gangen der kazerne de toon van het koperen instrument, schel en hard, en op de kamers en in de loodsen klinkt dreigend

Sluiten