Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bibliotheek

van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding

BUREAU: FRANS HALSSTRAAT 13 - UTRECHT

NIEUW ADRES: ZINZENDORFLAAN 9 ZEIST N.B.

De uitleentijd is één maand. Mits tijdig aangevraagd kan deze met een maand worden verlengd.

Het te leen ontvangen werk dient uiterlijk op de datum die het laatst is vermeld, weer in ons bezit te zijn.

Datum Datum Datum

Bij terugzending zo mogelijk de originele verpakking gebruiken en de bijgesloten gegomde adresstrook.

Sluiten