Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GETUIGSCHRIFT

als van lichaamsoefeningen.

leidster

'De Commissie, bij beschikking van den Minister van

Binnenlandsche Zaken van 19 ; n°. ,

afdeeling Onderwijs, benoemd tot het afnemen van het

leider

examen ter verkrijging van het Getuigschrift als leidgter

van lichaamsoefeningen, verklaart, dat , geboren

den ; , te , aan de eischen van

■ hem

het programma voor dat examen heeft voldaan en dat ten bewijze daarvan dit getuigschrift is uitgereikt.

.._ ■ 19

Namens de Commissie, Voorzitter. Secretaris.

Handteekening van de(n) geëxamineerde: (ne varietur)

N.B. De bezitter. (bezitster) van dit getuigschrift geve in geval van woonplaatsverandering hiervan kennis aan den inspecteur van de lichamelijke opvoeding, binnen -wiens ambtsgebied hij (zij) gevestigd is. • j.;'M

Verlaat hij (zij) met die woonplaatsverandering tevens het bedoelde mspectiegebieü, dat stelle hij (zij) bovendien den inspecteur van de lichamelijke opvoeding, binnen wiens ambtsgebied zijne (hare) nieuwe woonplaats gelegen is, met zijne (hare) vestiging aldaar in kennis.

Sluiten