Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhouden, wachtte niet op het commando, en ik moest er dus den heelen dag bij blijven. Maar wanneer er dan wat kwam, waren het niets dan halve centen, centesimi, soldo's van Pius den negende, en wat waardelooze papieren, zooals papierpesos van Paraguay, waarvoor je maar een halve Lire krijgt, of stukken van Venezueelsche staatsschuld. Daarbij is hij drommelsch goed op de hoogte van politiek-economische omstandigheden. Verleden, toen hij zich geërgerd had, omdat een van mijn lakeien hem in het gezicht had geniesd, deed hij een heelen dag niets dan Turksche staatsschuld. Ik heb den kerel dan ook dadelijk de deur uit getrapt."

„En komt er nu nooit iets „in natura"?" vroeg ik.

„Soms, maar dan zijn er verrassingen bij. Een bediende, die het eens opveegde, vond er een mooie parel in en ik had moeite het geval aanneemlijk uit te leggen. Tegenwoordig onderzoek ik de uitwerpselen zelf; je moet er nu eenmaal iets voor over hebben. Verleden zat er zoo waar een diamanten ring in. Tenminste, dat dacht ik; maar de juwelier zei dat hij valsch was. Dat was dus met recht een „valsche" streek van hem; ik meen van Josjo."

„En waar laat je al dat geld ?"

„Hier, in mijn brandkast." En hij tilde een der kokosmatten op, waaronder ik een stevige Lips ontwaarde.

„Maar als het beest nu sterft ?" ging ik verder op het geval in.

„Ja, dat zou beroerd zijn," bekende hij somber. „Ik heb al getracht producten te fokken. Maar met een gewone ezelin krijg ik niets gedaan; ze aarden niet naar papa. Het zijn allemaal heel gewone ezels. Ze doen niets als je het commandeert en overigens, als er wat komt, is het „natura"."

„Pech, anders kon je mij eenvan de jongen geven, "meende ik.

Maar Josjo gaf teekenen van ongeduld. Arie borg ras zijn valsche en waardelooze munten op in een bijzonder vak van

Martin Invallen. 2de druk.

Sluiten