Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

IT boekje „Het Land van de Lotus van de Zon" is het derde, dat in de serie „Het Karnen van den Oceaan des Tijds" verschijnt, waarvan de eerste twee, „Koning Soeryakanta" en „De Koningin van den Dageraad", verleden jaar bij denzelfden uitgever het licht hebben gezien. De engelsche titel van dit deeltje is „The Descent of the Sun". Elk deel dezer serie is een apart, afgerond

geneei, voiKomen begrijpelijk zonder de andere te hebben gelezen, maar voor de verklaring der mythologische beteekenis van allerlei reeds in het eerste deel voorkomende goden, dan wel van eenige mystieke sanskriet-uitdrukkingen, verwijs ik in dit deeltie, waar noodig, naar het verklarende Aanhangsel in het eerste deel „Koning Soeryakanta".

De noten onder aan de bladzijden, tenzij met H. B. gemerkt, zijn van F. W. Bain.

Vddraan de engelsche uitgave staan, onder den titel „De Illusie van een Wakenden Droom", in versvorm de volgende, hier in proza overgebrachte regelen; „Als een Schijf van de Maan in den schaduw van de Aarde ondergaat

Sluiten