Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

N de omroepers gingen door de straten van de hoofdstad, op trommen slaande en luid schreeuwende: „W elke man ook van hooge kaste, die naar het Land van de Lotus van de Zon geweest is, dat hij naar den Koning kome: hij zal 's Konings koninkrijk met hem deelen, en'sKonings dochter huwen. En de proclamatie hoorende, stonden al de burgers en vreemdelingen

verbaasd. Want de faam van de schoonheid van 's Konings dochter was door de drie werelden gegaan. En gonzende als bijen, drongen zij samen om de omroepers, en liepen heen en weer, iedereen aan ieder ander vragende: Wat is dit Land van de Lotus van de Zon? Waar is het, of wie heeft het gezien? En een groote opschudding ontstond in de straten van de stad, en zij waren vol lawaai en geschreeuw: en het nieuws werd overgebracht naar de naburige koninkrijken, en onmiddellijk stroomden groote menigten volk in Indiralaya van ieder deel van Malwa en de Deckan en het Noorden, en verzamelden zich samen met de kooplieden en de werkende klassen tot hoopjes en stonden in 't rond, begeerig naar nieuws vragende van dat Lotus Land, en zijn

Sluiten