Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuur, en zijn localiteit, en zijn bizonderheden. Maar niemand kon worden gevonden, die er ooit van gehoord had, en nog minder die het gezien had. En zóó klonk dag aan dag de proclamatie in de straten: en den ganschen dag lang was de stad vol van het geraas van schreeuwende omroepers en geslagen trommen, en den geheelen nacht lang vlood de slaap van de oogen der burgers, als in walging van het lawaai dat zij overdag maakten. Maar alles was tevergeefs: want geen man konden zij vinden, noch trad iemand naar voren om te zeggen: Ik heb dat Lotus Land gezien: geef mij de belooning.

En op 't laatst werden de burgers woedend, tegelijk op den Koning, en op zijn dochter, en op het Land van de Lotus, en op zich zeiven. En dit ziende, werd de oude Koning ziek van bezorgdheid: en hij zeide tot zichzelf: Mijn mooie dochter is zoo slim als zij schoon is, en zonder twijfel is dit een of ander streek, door haar uitgevonden om mij te bedaren, en aan haar bullebak van een echtgenoot te ontkomen, en ons allen voor den gek te houden. En nu voel ik dat in hun woede mijn onderdanen kunnen losbreken in opstand, en weigeren hun belastingen te betalen, of mij afzetten. Schande over mijn dochter en haar blauwe oogen, en de listigheid van vrouwen en hun verdraaide harten! Bestaat er eenig dergelijk land in de wereld, als dit Land van de Lotus van de Zon, waarvan in al mijn domeinen, bezocht door kooplieden en vreemden van ieder kwartier van de aarde, nooit iemand ook zelfs maar gehóórd heeft?

Sluiten