Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En hij sloeg met zijn hand op zijn zwaard, en riep uit: „Ha! Maar als niemand ooit dat land gezien heeft, en niemand weet er iets van, en als dan eens iemand komen zou en zeggen: Kijk! Ik heb het gezien: wie zou dan kunnen uitmaken of hij de waarheid zegt of een leugen vertelt? Want wie kan de beschrijving vergelijken met een werkelijkheid die noch hij noch iemand anders ooit gezien heeft? En wat belet mij dus om naar den Koning te gaan en te zeggen: Ik heb dat Lotus-Land gezien en nu, geef mij de belooning! Want hier sta ik thans, op 't punt mijzelf te dooden; en welk grooter kwaad kan mij door de handen van den Koning overkomen, zelfs al zou hij het bedrog ontdekken? En toch, hoe zou hij dat kunnen? Want wie weet hoe dat land er uitziet, of zelfs maar waar het ligt? Maar als ik daarentegen geloofd word, zal ik niet alleen de wijd beroemde dochter verkrijgen, om wie ik niets geef, maar ook de hulpbronnen van zijn koninkrijk; en daarmede kan ik een leger uitrusten, en er op uit trekken en mijn vader dwingen mij in mijn staat te herstellen. Dus welk kwaad kan het? of liever, is het niet zuivere winst, en geen verlies, om de poging te doen en het resultaat af te wachten, of ik leef of sterf?

Toen, onmiddelijk, zonder aarzeling, ging hij op de omroepers af, en zeide tot hen: Houd op met Uw geschreeuw, en breng mij naar den Koning, want ik heb dat Lotus-Land gezien. Maar de omroepers, toen zij hoorden wat hij zeide, konden hun ooren niet gelooven, en verlieten bijna hun lichaam uit overmaat van vreugde. Want zij waren bijna dood van uitputting en van het voortdurende schreeuwen den ganschen dag door. En zij dansten als pauwen op het gezicht van de eerste wolk in het regen-seizoen, en sloten hem in hun armen, hem vasthoudende alsof zij bang waren dat hij ontsnappen zou, om hem dan, als een kostbaar juweel, weg te voeren naar den Koning. En het nieuws liep door de stad als vuur door droog hout: Er is een man gevonden die het Land van de Lotus van de Zon gezien heeft. En een groote

Sluiten