Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drom menschen kwamen aanloopen van elke straat, en verdrong zich om hem, en vergezelde hem naar het paleis, en bleef er voor staan, golvende als de zee, terwijl de wachten hem naar den Koning brachten.

Maar toen de Koning het nieuws hoorde, weende hij van vreugde. En Umra-Singh leek in zijn oogen als een dronk nectar, en als de vervulling van al zijn wenschen in lichamelijken vorm. En hij zeide tot hem: o gij onuitsprekelijk verrukkelijke toekomstige schoonzoon, hebt gij werkelijk Uw oogen geslagen op dat vervloekte Land van de Lotus van de Zon ? En UmraSingh zeide driest: Ja, ik heb het gezien, en ik ken het goed.

Toen liep de Koning in zijn ongeduld zelf naar de vertrekken zijner dochter, en riep uit: De bruidegom is gevonden, door de gunst van den Heer der Hinderpalen '). Hier is een Rajpoet die het Land van de Lotus van de Zon gezien heeft. Maak U dus zonder uitstel gereed voor het huwelijk.

Toen zeide Shri: Lieve vader, er is geen haast bij deze zaak. En hoe weet U dat deze man de waarheid spreekt, en niet eerder een bedrieger is, die zich van mij en Uw halve koninkrijk wil verzekeren, door valschelijk te beweren dat hij gezien heeft, wat hij feitelijk niet heeft gezien? Want de wereld is vol van zulke geslepen schurken die als kraanvogels rondzwerven visschende in den rijkdom van Koningen, als in vijvers. Breng hem daarom eerst bij mij, om hem te ondervragen; en daarna zullen wij zien of het tijd is om de huwelijksceremonies te regelen, al of niet.

Toen zeide de Koning: Het zij zoo. En hij liet Umra-Singh halen en bracht hem in de tegenwoordigheid van Shri.

En Shri keek en zag hem staan, met het zwaard in de hand, groot, en tenger om het middel als een hongerige leeuw, met schouders als van een stier, en lange armen, en alle koninklijke kenteekenen van een Koning. En

') Ganésha. Zie Aanhangsel III van Koning Soeryakanta.

Sluiten