Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot haar met eerbiedig ontzag: Stellig zijt gij een of andere godheid en niet enkel maar een sterfelijk meisje. Zeg mij Uw naam, opdat ik weet wie ik aanbidden moet. Toen zeide Shri: Heer, ik ben geen godheid, maar een koningsdochter; en ik ben aan 't zoeken naar mijn echtgenoot Weest zoo goed mij over de zee te brengen, want ik moet den weg zoeken naar Indiralaya. Maar toen de koopman dit hoorde was hij verrukt van vreugde; want hij dacht: Indiralaya is in een ander kwartier van de wereld en ik zal haar echtgenoot zijn. Want hij was verdronken in den oceaan van haar oogen. Dus zeide hij tot haar: O gij ware dochter van een Koning, mijn schip is het Uwe en al wat het bevat. Kom nu, en ik zal U brengen waar U maar wilt.

Toen stemde Shri toe. En de koopman, in zijn verrukking, telde de gansche wereld als een stroohalm, denkende dat hij haar tot vrouw had gekregen. Alzoo, toen hij op het schip gekomen was, zeide hij tot haarVoorwaar, die echtgenoot van U is een armzalige schavuit. Schande over hem, die zulk een onvergelijkelijke schoonheid als de Uwe kon achterlaten om zonder hem over de wereld te zwerven! Vergeet hem nu, want ik wil Uw echtgenoot zijn. Toen zeide Shri: Dit is goddeloosheid, en evenmin is mijn echtgenoot te laken in deze zaak. Weet tevens, dat voor een goede vrouw haar man een godheid is. Toen zeide de koopman: Je zult mij trouwen of je wilt of niet: en ik geef niets om vroomheid of goddeloosheid maar enkel om je heerlijke oogen. En nu ik je heb wil ik je houden. En dus bracht hij haar op zijn schip, zeer behoedzaam, nauw bewaakt, naar zijn eigen stad, en sloot haar op in de bovenste kamer van zijn huis, hopende haar in den loop van tijd te kunnen overhalen, en zijn zaken verwaarlozende.

Toen zeide Shri tot zich zelve: Helaas! dat ik die schoonheid bezit, die een vloek en geen zegen voor mij is, doordat zij mij in de macht heeft geplaatst van dien stijfkoppigen koopman! Desniettegenstaande, zelfs al is

Sluiten