Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekomen was — en wat ze deed. Zij zocht daarna ontspanning — in een boek.

„Quadrille, vertelde zij mij vaak, was haar eerste liefde geweest, maar whist had de achting van haar rijper leeftijd. Het eerste spel, zeide zij, was er een vol vertoon en schoonen schijn, en juist geschikt om jonge menschen te verlokken. Whist was solieder, dat was haar woord. Een ernstige eenvoud, dat was wat zij vooral bewonderde in haar lievelingsspel. Er was niets oppervlakkigs in, niets overtolligs.

„Zij hield piquet voor het beste kaartspel voor twee personen. Maar zij voelde nooit veel voor spelen van twee of zelfs drie. Zij hield van het kwadraat of vierkant. Men verheft zich op een verrassenden slag N die uit bekwaamheid of goed geluk voortkomt, — niet omdat een koud N of zelfs belangstellend toeschouwer er getuige van is, maar omdat uw partner er deel aan heeft. Gij wint voor twee. Gij triomfeert voor twee. Twee menschen zijn in verrukking. En ook zijn er twee verslagen, hetgeen hun schande door twee deelt...

„Niets kon haar ooit overhalen om eenig spel, waarbij kans te pas komt, voor niets te spelen. Kans, zoo placht zij te redeneeren — en let hier weer eens op de fijnheid van haar conclusie — kans is niets, als niet iets anders er van afhangt. Het is duidelijk dat dit andere niet de eer kan zijn! Welke eer kan iemand met een gezond verstand er in stellen, dat hij honderd maal troef-aas opgooit, tegenover zichzelf of voor de toeschouwers, als er geen inzet van afhangt?

„Pope was haar meest geliefde schrijver, zijn „Rape of the Lock" haar lievelingswerk. Zij deed mij eens de eer met mij zijn beroemd omber-spel in dat gedicht met de kaarten over te spelen."

Het is misschien niet onaardig dat omberpartijtje van Pope in „The Rape of the Lock" hier even na te slaan, waarvan de grappige beeldenrijkheid en de ironisch-pompeuze verhaaltrant een aardigen tegenhanger vormen met Lamb's gemoedelijker schertstoon. Het typisch achttiendeeeuwsche gedicht geeft Belinda's spel met twee „avontuurlijke ridders".

Behold, four Kings in Majesty rever'd, With hoary Whiskers and a forky Beard And four fair Queens whose hands sustain a Flow'r Th'expressive Emblem of their softer Pow'r Four Knaves in Garbs succinct, a trusty Band, Cabs on their Heads, and Halberts in their Hands And particolour'd Troops, a shining Train, Draw forth to combat on the Velvet Plain.

Sluiten