Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is intusschen zeker: Het bal was dan ook nog tot diep in de achttiende eeuw iets vormeiijkers en zedigers dan wat men nu daaronder verstaat; verreweg de meeste dansen gedoogden niet, dat danser en danseres elkaar nader kwamen dan op één pas afstands, van het omvatten der middels was geen sprake, het zijn van partner bracht dus volstrekt geen intimiteit mee. De bals waren zelfs aan het Fransche hof naar veler oordeel te statig en koel, men vond de bals-champêtres uit om de losser dansen der landlieden in gebruik te brengen.

Natuurlijk heeft, om het pittoreske van de verkleeding, de maskerade, het gecostumeerd bal, den kunstenaars altijd het meest geïnteresseerd en talloos zijn dan ook, vooral in de Fransche prentkunst, de geestige, zwierige en fantastische afbeeldingen van carnavalfiguren.

Het carnaval — in zijn meest dollen en woesten vorm — denkt men in de 16de en 17de eeuw gevierd door de ééns in het jaar de bloemetjes buiten zettende kleine burgers en boeren. Schilderijen van Van de Venne en van Vlamingen laten ze ons zien, zooals ze dikwijls in bekkensnijderijen verliepen, en over het algemeen een rauw tooneel van volksvermaak opleverden. Eigenlijk stelt men zich het carnaval het luchtigst en aardigst voor, zooals het gevierd zal zijn door de Mimi Pinson's van de Musset en de Bohèmes van Murger, wier onvermoeide, geestige en niet onwijsgeerige schilder Gavarni is geweest.

In Duitschland, ook in niet-Katholieke kringen, viert men het feest gewoonlijk met veel animo.

Es war im schönen Carneval, Wo, wie auch sonst und überall, Der Mensch mit angenehmer List Zu scheinen sucht, was er nicht ist,

zegt Busch in „Maler Klecksel", maar andere dichters en schrijvers hebben van die hebbelijkheid der menschen, om te , schijnen wat ze niet zijn, op het carnaval en elders, in goeden ernst gebruik gemaakt: Fielding in zijn „Amalia", Balzac in zijn „Père Goriot", om een paar illustre voorbeelden te noemen. Het gemaskerd bal was, — laat ons romantisch genoeg zijn om het aan te nemen, ook zonder het gezag der romanschrijvers — altijd het oord voor intrigue, amoureuze en politieke, bij uitnemendheid.

Misschien moet men, om de meest mogelijke variëteit van bals te vinden, naar de wereldsteden in Duitschland gaan. In Berlijn en München worden in den carnavaltijd de zonderlingste soorten van bals gegeven,

Sluiten