Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISHOUDELIJKE SPELEN ..... ^. 41

Illustraties:

PL. L: George Cruikshank, „Hunting the slipper"; uit: Oliver Goldsmith, The Vicar of Wake field

(penteekening). _

Nieuw en vermaeckelyk ghansespel (gravure). PL. LI: Adriaan van de Venne, Kransleggen; uit: Johannes de Brune, Emblemata (gravure).

John Everett Millais, Blind man's buff; uit: Anthony Trollope, Orley Farm (penteekening).

DE DANS 44

I ustraties:

PL. LH: Daniël Chodowiecki, Der Tanz (gravure).

Johann Esaias Nilson, Der gewöhnliche Tanz, (gravure). PL. LIII: Onbekende meester (naar Adr. v. d. Venne), Boerencarnaval (gravure).

Jean Antoine Duclos, (naar Auguste de St. Aubin), Le Bal paré (gravure). PL. LIV: J, Phillippe Le Bas (naar Phillippe Canot), Le maltre de danse (gravure). PL. LV: Richard Doyle, The Polka; uit „Punch" (penteekening).

J. E. Marcus (naar J. Smies), „De Dans"; uit: De Wereld in de XIXde eeuw (gravure).

William Hogarth, Country-dance; uit „Analyses of Beauty" (gravure). PL. LVI: Jan Toorop, De Kruispolka (teekening).

F. von Rezniceck, Cake-walk; uit „Album der Tanz" (teekening).

SLOTBESCHOUWING U • 48

PRENTEN IN KLEUREN.

Spelevaren, sneeuwgezicht (Japansche prent) tegenover 1

Oud-Delftsch plateau » 16

„Hunting"; kleur-houtsnede van VV. Nicholson »■ 2%

„La Pastourelle"; kleur-houtsnede van R. Caldecott 5^ " 44

Sluiten