Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurlijk een zaak van veel zorg, en vooral was veel takt en kennis van het dier noodig om hem te doen gewennen aan den mensch.

De valkenjacht geraakte in de 17de eeuw meer en meer in onbruik en werd, ondanks enkele opflikkeringen van populariteit, nooit meer algemeen. In de Middeleeuwen was het de meest gezochte uitspanning der edelen.

Naar het schijnt kwamen de valkenjachten door de kruistochten uit het Oosten naar hier. Men maakte er zelfs een vrij wetenschappelijke studie van, en de werken in Perzische en Arabische taal over dit onderwerp werden ten behoeve van de Europeesche ridderschap vertaald.

Keizer Friedrich II van Duitschland (1212—1250) schreef zelf een werk, het eerste Europeesche leerboek voor jagers »Ueber die Kunst, mit Voeglen zu jagen," en zijn zoon heeft het met kantteekeningen voorzien. Dit werk is in meerdere manuscripten bewaard, het mooiste is in het Vatikaan. In de «Manesaische Liederhandschrift (begin 14de eeuw) is zijn kleinzoon, Konrad de Jonge afgebeeld, op de jacht met IJslandsche valken.

In het jaar 1328 verscheen in Frankrijk het »Livre du Roy Modus et de la Reine Pratis", van onbekende hand, dat vol aanwijzingen en afbeeldingen is.

De valkenjacht werd ook veel door vrouwen bedreven. Zij droegen dan de valk op groote handschoenen, evenals de mannen, en zaten meestal schrijlings te paard.

Verscheiden prenten in oude handschriften vertoonen op eenigszins humoristische wijze ruzies en gevechten, waarbij de voorrang die de valkenjacht boven andere jachten, het strijdobject is: Op een van deze is de jager met een hoorn, de valkenier met een touw, waaraan een vleugel, voorgesteld; hun strijd ziet er nogal onhandig uit Aan weerskanten bevinden zich twee de partijen aanmoedigende collega's.

Het bengelen is een schoon e zaak, En geeft het menschdom veel vermaak

aldus zingt een der veelbelovende leerlingen van Meester Pennewip, en, naar het schijnt, in het geheel niet ten onrechte. Het hengelen schijnt inderdaad een sport, om zichzelfs wil beoefend, zoo goed als eenige andere. Er zijn gevallen van menschen, die op een killen, regenachtigen dag den heelen dag hebben zitten hengelen en niets (of hoogstens bot) hebben gevangen en zich nochtans uitstekend hebben

Sluiten