Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pJ^yW^^'^SS^^^^É^ volgende

Oorlogsboeken...

Dohna-Sditodien. (Graaf ze). ''

Dijk {Gerh. van) Heden en Toekomst ' ^ " ' * * S '•>■" " ^^Iverdenking aan mijne medegemobillseerden in 't bijzonder fandS"6 *0l,ega'S Cn n°g Cenige andere Neder"

»èvlet(C.jólt) Het'Geheim van "den Canadees -:WÊÉÈËlf>° Ü1

1 : 'SÏSX,I I1 Vi" «- I '

KnöppeJ (Arvid) Barbaren. ï 0,75-

^ï^ken Van Zweed aan het Oostelijk front W Kruistochten derijHöwe (De). ^" - (

Verteld door een der opvarenden A , ; . a,~ Piüschow (Ofinther) De avonturen van den vliegenier Van Tsingtau.' I W|

sti.^nWW:e?fmaardisheden in drie werelddeel» . . . . 090 St,ehl (Otfo) Du.tschlands vijanden geïllustreerd met 96 karakter^ ' beke koppen uit de gevangenkampen. . . |i fl(5ft

^StTfef) ï Acht van den ^ >^ob- ;S

WuSBWerde prachtu tgave . . * i*T k

Soechomlïnow-proces (Het). V ÉPt- ' g *

De Russische mobilisatie in 1915, bezien in het Hcht van de offi-lll Suchomtnor^" * onfhu»^e« van bet proces. ... B «25

- fhfï", mobi,isation üluminated by official documents and

- the disclosures of the &ichomIinoff trial. n r* I spiegel von and za Peckelsbeim (Freiherr) * ' '

Oorlogsdagboek van de U 202, begonnen 12 April 1916, afge- > loopen 30 April 1916 ...... . ' B | . H

Valenfiner (Max) 300 000 ton tot zinken gebracht' ' ' ' * ' ' 1

Mijne oorlogsreizen als commandant van de U 38 non*

Zeppelintochten. -~ "

n^ü^n6?6, ^ °Ver 'ZePPetotochten boven Engeland . 075 Nerger De hulpkruiser Wolf. * «"'"•• „ u./o ,

. Geïllustreerd, door den Commandant zelf beschreven . . UJ9 Heydermarck Tweedekker C. 666 IJS.;*,-,- \$m~' J "

Tochten van een verkenner boven het Fransche front. ^ . » «190

TIJDELIJKE CRISIS TOESLAG OP ALLE UITGAVEN 10>.

«^e: tm&ïMi, .If^ffifeb van

S^^C^rfTEN SPORT op

. ÜQfAAM en GEEST RPIb meieen inleiding over «DE engelsche ziekte" en «het engelsche gevaar"

door E. VAKDIEREN, arts te Amsterdam.

(W fc heelt tèï uiteen een HYGIËNISCHE maar ook een POUItEXE ttrokW^ het | bestemd voor mtfrtaire *n civiele ^ÉlÉwHfa^ tfoepteider* (P.V.) en ook voor

VOLWASSEN jo*9«*deitV

„Om volk te — MEDE onder Invloed van de ■KMI, djex mm Het alt Eno»tand afkomstige WtDST5?;jO-*p«l — holaai, hard mui het VEROQEUIOHCN".

* Dj „Gaat dat zoo voort, dan at — vreee fk — Meteriend tan «lotte toch nog een bruggehoofd voor Engeland worde*.** -

„Hadden Heldert van DE TELEGRAAF en zijn gewflUg* handtanger, Prof. Kiermeijer urt Utrecht het voor 1 zeggen gehad, dan zou dat al iang het géval geweeat rijc?" (Zie: „UM WOOKO VOORAJT)

EERSTE DRUK

1918

AVJE^pf. TEN HAVE, KALVERSTR. 1M. AMSTERDAM.

Sluiten