Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwaar''staat de taak, wachtend uw beuren. — Moog

zuivre eenswilligheid tusschen ons wonen,

bezonnenheid en moed hier wachters zijn.

Mogen de daden, die beraadslaging

kronen als kelk de stengel kroont, uitstortend

edelste sap in haar, proletariaat

heilzaam zijn, en door hem, menschheid tot heiL

STEM UJT HET KOOR.

O donk're, veel-gewondene paden,

waarlangs historie ons, opwaarts voert!

Ellende hield ons geboeid en gekluisterd,

ons lichaam was wrak, onze geest ontluisterd:

EEN ANDERE STEM.

Kennis is 't, die de ketens ontsnoert.

DE EERSTE STEM.

Onze willen zwenkten verward door elkander omknakkend voer meesters' barsch aangezicht, als riet bij der winden barsche bevelen.

Verenk'ling boog neer onze brooze velen:

DE TWEEDE STEM. Eenparigheid heeft ze opgericht. DE EERSTE STEM.

O smartgedenken aan dagen die stegen

uit der tijden schoot, eenvormige stoet;

ied're dag met de grauwe gewaden omhangen

van doffe vertwïjf'ling, in 't mat oog verlangen

naar vergetelheid 'als een doffe gloed,

DE TWEEDE STEM.

O Iichtheugenis van morgenhelle uren

wiekend-aan op schachten van rozerood,

toen de groote helderheden oplichtten,

.en over de verre toekomstgezichten

kennis haar goudenen stralen spoot!

Sluiten