Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zullen wieg'len op wind, of met wellen gezwind ruischen door stille nacht, zullende grazende dieren voeden en opsieren met glans van vél en vacht.

EEN ANDERE STEM.

Eeuwig-barende schoot

van het Al, ied're loot

komt uit u, zinkt in u weer zijn droom

en de wisseling

is het eenig ding

dat beklijft in des levens stroom.

DE EERSTE STEM.

Maar geen ding vergaat zonder

kroost van werkingen; onder

duikt geen ding in het eeuwige zijn,

of een spoor blijft van zijne

werken achter, een kleine

rimpel in het levens-gedein. :V£2~

Hun geofferde krachten, hun daden, hun trachten in den dienst der lichte idee, zijn ons onverloren, worden wedergeboren, golven in de wijde zee

van het wereld-beschouwen,

van het wereld-opbouwen

aller menschen-geslachten werk:

tot een blijvend bestaan

voert elk hunner aan

zijn steen, en zoo rijst de kérk.

Sluiten