Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veil voor een handvol koper en een dronk, en weldra waadde onze jonge vrijheid kniediep door bloed... TWEEDE OFFICIER (opstuivend).

Ge moogt niet spreken over de pogroms: bepaal u strikt tot de zaak. CHRYSTALOFF. Wat ik spreek is de zaak, want d/arbeiders en intellektueelen dreigde onophoudelijk van de hand der zwarte benden de. dood, en de moordenaars vonden ■ straffeloosheid en1 steun — ge weet bij wien. [De nieuwe rechten glipten tusschen onze vingers als water weg: troebel was heden en morgen schimmerde in onzeker licht. Een ding"stond vast: bove' onze hoofden pakten de contra-revolutionnaire krachten zich samen, zwarte bank van wolken. Toen deden ook d'arbeiders zich samen; in Petersburg eerst, dra door heel Rusland, rezen hunne gedeputeerden-raden op. Dier taak: op wacht staan aan uiterste grenzen; afweren eiken aanslag, elk bedrog; waken, dat niet met inhoudlooze schijnen regeerders paaiden jonge opstandigheid; stuwen met kracht het schip der volksbeweging naar vasten ankergrond voor onze rechten: de groote Vergaadring-Constituante die zou neerschrijve' in onuitwisch'bre teekens den wil .des volks. — Eén weg lag hiertoe open: de propaganda. In millioenen hoofden waardoor deun van lijd'lijkheid slaaprig zoemde den heldren klank te wekken van 't verzet: dat was de taak van onze arbeidersraden; -

Sluiten