Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot hoogste wet. Wet, uit den wil geboren

der massa, behoeft niet geweld tot steun:

zij schoort zichzelf. Maar gij, die hebt geheschen

in top van uw standaard der wein'gen wil,

der enk'le parasieten, die als wet

wilt wapp'ren doen bove' onze hoofden,....

TWEEDE OFFICIER (opstuivend).

Matig

uw oproerige taal, of ik ontneem u

het woord.

CHRYSTALOFF.

Gij kunt zonder geweld niet zijn.> — Wij hadden niets te winnen bij een botsing; nóg niets ; al wat wij verlangden, was 'tijd. Tijd tot op reuzenakker, uit de voren waarin wij wierpen 't zaad der propaganda met volle handen, zouden rijzen dichte rijen van jonge hoofden lichtbewust: eindlooze rijen arbeiders- en boerenhoofden, die socialistisch zouden zijn. Maar van den tijd hadt gij niets goeds te hopen, en elke went'ling zijner raadren pompte uit 't welke lichaam uwer macht meer bloed. Daarom vertraptet g'onze jonge rechten, daarom gristen uw ongeduld'ge handen ons de vrijheden af, de duurgekochten met bloed. Gij wildet, gij behoefdet d'opstand, niet wij: gij dreeft ons bewust tot geweld! Wij stónden op: wij konden dit niet dulden} hadden wij niet de zachte lucht der vrijheid geademd en gezweefd op haar muziek? wil W ij droegen niet meer d'oude slavenharten in t tint lend lijf, wij hadden ons gedronken - een goddelijke roes aan zegepraal.

Sluiten