Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en een helder beeld is daar geboren:

die ruiter, opsnellend de bergen,

en Vrijheid, die hangt aan zijn hals.

Die ruiter, die ruiter zijn wij;

Vrijheid is de bruid die wij voeren

omhoog, saam te leven in 't licht.

De dood en de smart gaan voorbij,

maar de taak wacht ons, haar te volvoeren

en de wil is in ons opgericht.

CHRYSTALOFF.

Ja: het donkerst uur is voorbij — voorbij;

en wij genooten, kunnen rustig sterven:

Maria, o dank voor dit laatste liefs.

En nu vaartwel makkers: moge 't verhaal

van onzen ondergang, gelijk een wind

aanwakkeren de vlam van uw verzet;

moge onze dood doen wat alle uren onzer

levens zochten te doen altijd: een voetstap

een meer, houwe' opwaarts in rots van den strijd. —

(Zich tot de jongelingen wendend)

Zoo gaat ge nü, op uw gekneusde schouders

torschend den last /der nederlaag, opnieuw

beginnen den moeizamen gang door ruige

en steile kloven, gespanne' elke spier. . . .

O gingen wij met u. . . . Iedere vezel

van 'thart verzet zich als tege' ongerijmds,

tegen het denken dat dit bruisend leven

van haat en liefde, heel die stroom van kracht

die ik voel tint'Ien door mijn lijf, nu dra

zal stollen als een waterval, gegrepen

in zijn sprong door de klem van ijz'ge kou

Maar 't moet zoo zijn, en dus, verdraagt het, kind'ren, als wij 't verdragen, niet lang stilstaand bij wat onvermijdelijk komt. — Geef mij uw hand,

Sluiten