Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARIA.

Makkers, o wat maakt ge den dood ons licht

nu hij nadert, omvloten van de stralen

der kameraadschap waar g'ons mee verkwikt.

O dank voor al die lichtdraden van liefde

waarin ge wikkeldet zoo zacht mijn hart,

dat niets het deren kon. (tot Chrystaloff) Dank voor uw stralen-

mijn "zon. (tot Petroff) En, Petroff, dank, gij die dit deinend

gemoed ankerdet, vast, in kennis' grond.

Vaartwel kam'raads: hebt over mij geen zorg:

ik voel niets als een- groote gloed van liefde

die overvloeit en. zich uitgiet naar u.

STEM UIT HET KOOR.

Vlammend van liefde gaat zij in den dood: o mogen in ons zulke vlammen leven. BEWAKER (tot de veroordeelden). Vooruit, 't is tijd.

CHRYSTALOFF. Graaft naar de plant der eenheid: uit haar stengel bloeit op de zegepraal. PETROFF.

Drinkt aan de klare bronnen van het weten: Zij geven kracht.

MARIA. Doopt uw hart in de vlammen

van enthousiasme dat onkwetsbaar maakt. CHRYSTALOFF. Vaartwel.

PETROFF. Vaartwel. MARIA. Vaartwel.

EEN STEM UIT HET KOOR. Vaartwel, getrouwen en goeden die nu sterven gaat voor ons. (de veroordeelden worden weggevoerd).

Sluiten