Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien nog gesplitst in de afdeelingen A en B, voor litterair en mathematisch begaafden. In klasse IV zijn naast 8 lesuren voor de groepen A en B 2 gemeenschappelijke lesuren ; in klasse V naast 8 groepuren 13 gemeenschappelijke.

VERDEELING DER LESUREN.

I II III IV IV IV V V V

VAKKEN: A g A B

I

Fransch 2 2 2 1 1 - 1 1 -

Duitsch 2 2 2 1 1 -1 1 -

Engelsch 2 2 2 1 1 - 1 1 -

Nederlandsche Taal ....3 3 3 1 2 — 1 2 —

Lezen 1 I 1

Geschiedenis 2 2 2 2 2

Aardrijkskunde 222 — 1 1 1 1

Natuurwetenschappen ... 3 4 4 — 4 —

Wiskunde 4 3 3 — — 3 — — 3

Onderwijs en Opvoeding ..— 1 2 3 — 3 — —

Schrijven • I

Teekenen 2 2 2

Handenarbeid en Handwerken 2 2 2 — — — — — —

Lichaamsoefening 3 3 3 2 2

Zang en Muziek 2 2 1 1

Hygiène 1

Algemeen Practicum.... — — ___ 2 — —

Totaal .. 31 31 31 j 11 8 8 13 8 | 8

Sluiten