Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENEN.

Klasse I. Teekenen naar de natuur en — desgewenscht — naar plaat. Geheugenteekenen op het bord.

Klasse II. Voortzetting, stileeren van bladeren, bloemen, enz., schetsen op het bord. Illustratief teekenen.

Theorie: projectie en doorsnede.

Klasse HL Eenvoudige stillevens. Voortzetten van geheugen- en illustratief teekenen. Eenvoudige perspectivische verschijnselen, voor zoover noodig in de L. S.

De perspectief, zooals die thans op de hulp- en hoofdakte gevraagd wordt, dient te verdwijnen. Zonder een grondige kennis van de beschrijvende meetkunde hangt de geheele theorie van de perspectief in de lucht; ze dient daarom tot 't bovenstaande beperkt te blijven.

HANDENARBEID EN HANDWERKEN.

In iedere klasse is voor beide vakken voor de vrouwelijke leerlingen één uur beschikbaar. In het gemeenschappelijk uur wordt cartonnage- en kleiarbeid onderwezen; terwijl de meisjes zich oefenen in de handwerken, zijn de jongens met houtslöjd bezig.

1. Handenarbeid.

Klasse I — III. Beoefening van den handenarbeid voor zoover die te pas komt bij het onderwijs in de L. S.

2. Nattige en fraaie handwerken.

Het is noodzakelijk, dat de opleiding voor de akte N. H. niet langer aan de kweekschool plaats heeft. Reeds thans wordt de opleiding der onderwijzeressen gedrukt door 't groot aantal uren, dat in en buiten de school aan de handwerken besteed moet worden. Indien ook de nieuwe kweekschool voor deze akte zou moeten opleiden, zou dit in de practijk neerkomen op een aanmerkelijke verzwaring van de taak der a.s. onderwijzeressen. De tijd en de inspanning welke de voorbereiding tot deze akte vraagt zouden gevonden moeten worden ten koste van de overige vakken, die aan de nieuwe kweekschool veel van de krachten der leerlingen

Sluiten