Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stadium van vervorming onder invloed van den mensch; Nederland als polderland.

De aardoppervlakte onder invloed van in- en uitwendige krachten, elementaire begrippen op 't gebied van petrographie, van algemeene en historische geologie; ijstijden; verweering en klimaat.

Rep. en uitbreiding: de bodem van Nederland, onze ondergrond als schollengebied; onze delfstoffen; onze glaciale oppervlaktevormen. Het vulkanisme, speciaal in Nederl. Indië. Morphologie der oppervlakte-vormen. Kusttypen. Eilanden.

Rep. en uitbreiding: het midden-Europeesch en het Z. O. Europeesch schollenland; de groote vormingsgebergten. Tafellanden. Planten en dieren in verband met het klimaat.

Rep.: verspreiding der voornaamste vegetatie-typen. Enkele plantengrenzen. Enkele cultuurgewassen. II. Uitgegaan wordt van de algemeene aardrijkskunde van den mensch. Verspreiding van de menschen; rassen en volken.

Rep. van de bevolkingskaart in den atlas; nadere ontleding van de bevolking van Nederl. Indië. Bestanddeelen van het Nederl. volk. De godsdiensten.

Rep. en uitbreiding : animisme in 't algemeen en meer in 't bijzonder bij de volken van Nederl. Indië; Nederland en de Islam ; het werk der zending in Indië. Economische aardrijkskunde. Natuur- en cultuurvolken; randvolken; het uitsterven der natuurvolken; resten van vroegere cultuurtoestanden bij de cultuurvolken; economische ontwikkelingstrappen.

Rep.: teruggang der Indianen, der Australiërs; „Ausdauer" der Negers, de Eskimo's. Emigratie en haar oorzaken.

Rep.: Ierland, Italië, Oost-Europa; de Chineezen en hun verbreiding. Uitbreiding van 't economisch milieu tot heel de aarde. („Weltwirtschaft.") Productie in verband met klimaat en bodem; de korenschuren der aarde, boschproducten, de tropische producten (plantagebouw), de veeteeltgebieden, de visscherij, de mijnbouwgebieden.

Sluiten