Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rep.: Vergelijking der voornaamste landen als productiegebieden;

verandering in productie en haar oorzaken. Het verkeer en zijn ontwikkeling; de groote zeil- en stoomvaartroutes in verband met natuurkundig-geographische factoren. Het moderne landverkeer.

Rep.: Vergelijkend overzicht onzer verkeerswegen; het verkeer in

Nederl. Indië; de groote landroutes. Handelsstatistiek en wereldhandel.

Rep. en uitbreiding: de economische positie van Nederland en de

koloniën.

III. Uitgegaan wordt van de algemeene staatkundige aardrijkskunde. Grenzen ; natuurlijke, ethnografische, politieke, strategische en voorloopige grenzen; veranderlijkheid der grenzen.

Rep. : de grenzen onzer provinciën; voorbeelden van de verschillende soorten van grenzen. Grootte der staten; gang der bevolking; historische ontwikkeling der groote mogendheden.

Rep.: het ontwaken van Oost-Azië ; de opkomst van Japan, opkomst van de U. S. A. Ligging van verschillend standpunt bekeken, in verband ook met de natuurkundige aardrijkskunde.

Rep.: demonstreeren aan verschillende voorbeelden. Staat en natuurlijk landschap. Rep.: alsvoren.

Staat en volk. De vroegste sociale verbanden. Nationale staten en nationaliteiten staten; het zelfbeschikkingsrecht.

Rep.: Oostenrijk-Hongarije, Rusland, de Balkanvolken. De economische structuur der staten ; agrarische, industriëele en handelsstaten; de autarkie.

Rep.: demonstreeren aan voorbeelden. Koloniën; ontdekkingsgeschiedenis, kolonisatie der vreemde werelddeelen door het blanke ras. Overzicht der koloniale mogendheden. Rep.: het Britsche wereldrijk.

De Nutscommissie heeft in haar ontwerp de klassen 4 en 5 gesplitst in een A. en B. afdéeling; in beide zal het vak aardrijkskunde worden

Sluiten