Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Proeve van een leerplan voor de opleidingsscholen.

Aantal Lesuren.

VAKKEN. ~Eerste I Tweede I Derde | Vierde

klasse klasse | klasse | klasse

1. Eén vreemde taal 4 4 3 3

2. Nederl. taal en lezen 5 3 2

3. Spreekonderwijs -

4. Vertellen 1 1 1 1

5. Zingen 2 2

6. Koorzang 1 * 1

7. Teekenen .: 2 2 2

'8. Spelen — ~ 1 1

9. Handenarbeid 2 2 2 2

10. Nattige handwerken voor meisjes . . 1 1 ' 1

11. Schrijven 1

12. Aardrijkskunde 1 1

13. Geschiedenis 3 3

14. Oefening van den kunstzin .... — — * 1

15. Kennis der natuur 3 3

16. Physiologie -"

17. Gezondheids- en verbandleer ... — 1 1

18. Opvoeding en onderwijs — 2 3 3

19. Vormleer 2 2

20. Bijbelkennis 1 1 1 }

21. Lichaamsoefening 3 3 3 3^

Totaal . . 32 I 32 25 25

Alle lesuren zijn van 50 minuten. De „vrije" Woensdag- en Zaterdagmiddagen zouden besteed kunnen worden: één aan openluchtspel;

één aan schoolwandelingen, tochtjes of tuinarbeid.

Het onderwijs in het bespelen van eenig instrument (bij voorkeur piano) zou gegeven kunnen worden op een uur voor of na schooltijd van den Woensdag of Zaterdag.

Sluiten