Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weefsels en organen. Zenuwstelsel, ademhaling, bloedsomloop, spijsvertering, excretie, warmte en arbeid, spierphysiologie, de physiologie der zintuigen, physiologie der lichaamsoefeningen.

16. OEFENINGEN VAN DEN KUNSTZIN. Derde en vierde klasse, elk een les. Oefening in het zien van kunstwerken, bij voorkeur uit eigen omgeving. Behandeling van een of meer hoofdstukken uit de kunstgeschiedenis. De Hollandsche schilderschool.

17. OPVOEDING EN ONDERWIJS. Tweede klasse, twee lessen. Geestelijke ontwikkeling van het kind tot het zevende jaar.

Derde klasse, drie lessen, a. Het kind van 7—10 jaar; b. Kennismaking met de speelmiddelen van Fröbel, die zijner volgelingen en van den leergang voor 't gebruik ervan.

Vierde klasse, drie lessen, a. Grondbegrippen (de mogelijkheid, het doel, de middelen der opvoeding);

b. Voortgezette kennismaking met de speelmiddelen van Fröbel, die zijner volgelingen en van de overige leer- en speelmiddelen, op de kleinkinderscholen in gebruik. De leergangen er voor.

c. Algemeene didactiek;

d. De methodiek van aanvankelijk lees-, schrijf-, reken-, taal-, teekenen zangonderwijs;

e. Eenig inzicht van de wijze, waarop in de kleinkinderschool en in de laagste twee of drie klassen der lagere school de lichamelijke, verstandelijke, aesthetische, zedelijke (en godsdienstige) vorming der kinderen kan bevorderd worden;

j. Kennis van de wetgeving op het kleinkinderonderwijs en dat der lagere school.

18. VORMLEER.

Eerste en tweede klasse, elk 2 lessen. Oefening van het ruimtevoorstellingsvermogen door de bespreking van eenvoudige lichamen en hun doorsnijdingen met lijnen en platte vlakken. Symmetrie eigenschappen,

Sluiten