Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat in de 17de eeuw de Lord-Justices van Ierland het bezoeken van de bedevaartplaats niet alleen strafbaar stelden, maar ook het hol en wat er zich aan gebouwen bevond, lieten afbreken en verwoesten. Koningin Anna, in het begin der 183e eeuw, stelde een geldboete van 10 Sh. vast voor eiken bedevaartganger. Kon hy niet betalen, dan werd hy gegeeseld. In het geheim bleef men natuurlyk de bedevaart toch houden. Langzamerhand werden echter de maatregelen der Engelsche regeering verzacht of raakten zij in onbruik en in de 19de eeuw bezochten de pelgrims weer ongestoord hun geliefd Lough Derg. Rome, dat by voorkeur oude nationale gebruiken Iaat bestaan, voor zoover zy niet in strijd zyn met de kerkleer, stond niet ongunstig tegenover die pelgrimstochten. Wel eischte men een streng toezicht en beperkte de ceremoniën tot zuiver godsdienstige. Op het oogenblik is Lough Derg dan ook nog een bedevaartplaats, waar eenmaal in het jaar duizenden naar toe gaan, om eenige dagen in versterving, met vasten en gebeden door te brengen, waarna zy op plechtige wyze de sacramenten ontvangen. Dit alles heeft plaats van 1 Juni—15 Aug. Eenige heel eenvoudige gebouwtjes, verblijfplaats der retraitanten, een kerkje enz. bevinden zich op het eilandje in het meer, waar vroeger het hol moet geweest zyn, maar waarvan de plaats niet meer is teruggevonden. In den winter is het eiland geheel Verlaten en uitgestorven.

Sluiten