Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAn hier trecten si den ridder ende quamen / . int vierde velt dat vol was van veel vuers. cZaer men al manieren van pinen vant. Somi- aI r = *lle s00rlen yw

r pijnigingen.

ghen hingen an gloyenden kettenen. somigen mitten handen, somige mitten haer somige FjmjÊ mitten armen, somige mitten dien. ende die dim = aij9nhoefde nederwarts in swevelicker vlammen[,] m'vlf^afammm = IW"el" somighe in vuer ènde in yseren haken geslagen in die oghen. of in die oren of in die nase na*' 0"'*r — neu5»"a|*Bgater. of in die kele. of in die borst of in die scemte. Somighe briet men in ovenen. Somige verbrant men in pannen. Somige waren doersteken mit gloyenden speten ende [men]1 brietse int vuer. Ende somige duvelen wjjndenfse]2 om om =kMtden " om-

ende die anderen druptense mit menigerhande «""w*""* — v»arop»n ze. ghesmolten metael. Ende op al dese liepen die duvelen ende sloegen se mit vlegelen. Ende al manieren van pinen die men dencken mocht 01 mttn'erm = ^soorten ™ die waren daer gesien. Ende hi sach daer somige die sijn gesellen hadden gewest[,] die *J^g^*£"^ mal" his wael kendef.] Gheen tonge en mocht te vollen vertellen dat ropen ende dat "'O''1' l> 'o"'» Ikon TüUediskrijsschen der onsaliger ende screyen dat hi horden. Want niet alleen en waren dese velde vol van zielen die gepinicht worden, mer oec van duvelen die se pinichdenf.] Ende doe sy zielen; s;, ni. «e aai¬

den ridder daer pinichen wolden ende hi an riep den naem jhesus doe wart hi verloest[.] Die vij pine

DOe sy van daer over gecomen waren, doe '^J^'^Z^T. M rM aghën sy voer om een vuerich rat. dat won- ,0,r om = v00r z,ch- j

1 fmtn] m niet in hs.; 2 wtjnOMfe/: hs. randen ; 3 Na hi in hs.: sach ende

Sluiten