Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgaven' VAN J. B. WOLTERS — GRONINGEN DEN HAAG.

naald ƒ12.00, gebonden P M 2 ^«"^stplaten, inge-

G. BOUCESTHnT M. A.' P c POFi HPk-W ! ! A ' 'f 2'50

ingenaaid a f 1,90 gebonden *ymMSiMl 0adervV's-3 dee>« J. H. VAN DEN BOSCH en d«. C. G. N 'dË VOÓvs 'iJltJ ' 2,40 £3? d^VanT "2ër Burgerschoie^en^^-

' DU,JSER en G. A. C. VAN goor "iJLi. pene leesboek, 2 deelen ingenaaid J, V1 An u 5' Lelterkundie .

Dr A. VAN DER HOEVEN, g. j. Ulf DEN BOfiAion "* " 5,50 tl ^E™AN Van Nabij'en Ver. 3 deelen? BOGAARD en j en II, ingenaa.d h f 1,30, gebonden . . 1 ,

L&OPnm^"^/«.SO, gebonden ! ! .' I 2 m

*I^2ÏÏSL± Sn^0' ta S,eOTi van ooWron.ce: ^

ci°ren °; y ™* azn.; w^b^cswS.dï, ■2,25

M. J. KOENEN, Uit onze letteren gebonden' ' ' ' ' Ü' ^ " 1)50 L. LEOPOLD, Nederlandsche Sch'rfv^ -^!--' • * **«* - M»

middeleeuTn (RidderpoSe) S'E, %, ^/^.^

uoor w. FIK, ingenaaid f 3 QO crehrmrfUi .' *

Vbs C-J?EL?E\KE ^'oe/^Sricundig leesboek voor " ^ k~_™. WP-HEKKE, Woordkunst Leerboek tot het hü CSV3" lMiCht fa "^«"dige versch^Wn* '

K roELrlEKKEen bR: C'. ó. N bÉ VÓÓYS Pbtf " 2,40

.Sondes Nederiandsche «^tn«rgescbie?eEnirS7t75

"vaT^ed^0^' O^'AdiWoon V^W^ " ^

Dra. W. C. WITTOP KON,NG^ «ebonde« * - 2,50

Sluiten